https://www.viagrapascherfr.com/viagra-pas-cher-inde-cherche/
Home

Pozvánka na veřejnou besedu 11.05.2017

Zastupitelstvo obce acheter du cialis en ligne Cekov zve dne 11.5.2017 od 17:00 hodin do kulturního domu v Cekově všechny občany na veřejnou besedu - odkanalizování obce Cekov a výstavba čistírny odpadních vod. Předmětem veřejného projednání bude představení studie odkanalizování obce Cekov, seznámení s novými legislativními povinnostmi ohledně likvidace splaškových vod z domácností, stanovisek povodí Vltavy a životního prostředí. Na besedě vystoupí zpracovatel studie odkanalizování Ing. Roman Sládek ze společnosti ProVenkov, spol. s.r.o. a Ing. Jan Šmolík, odpovědný zástupce provozování vodovodu a kanalizace pro obec Cekov.

pozvnka bes...
pozvnka beseda pozvnka beseda

 
Hledání
Fotogalerie